Байрлах сууц

Yнийн мэдээлэл

7-Р САРЫН 1-ЭЭС 8-Р САРЫН 1 ХҮРТЭЛ МӨРДӨХ ҮНЭ
Үйлчилгээ ТАЙЛБАР ҮНДСЭН ҮНЭ УРЬДЧИЛЖ ЗАХИАЛБАЛ ХӨНГӨЛӨЛТ
Багц үйлчилгээ Өдрийн 3 хоол байрны байрлах үнэ багтсан./Дотоодын жуулчин/ 85.000 70.000 15.000
Багц үйлчилгээ Өдрийн 3 хоол байрны байрлах үнэ багтсан./Гадаадын жуулчин/ 100.000 80.000 20.000
7-Р САРЫН 1 ЭЭС 8 САРЫН 1 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНААС БУСАД ҮЕД МӨРДӨХ ҮНЭ
Үйлчилгээ ТАЙЛБАР ҮНДСЭН ҮНЭ УРЬДЧИЛЖ ЗАХИАЛБАЛ ХӨНГӨЛӨЛТ
Байрлах сууц 3-ортой 80.000 70.000 10.000
Гэр 4-5 ортой 110.000 90.000 20.000
Багц үйлчилгээ Өдрийн 3 хоол байрны байрлах үнэ багтсан./Дотоодын жуулчин/ 85.000 55.000 35.000
Багц үйлчилгээ Өдрийн 3 хоол байрны байрлах үнэ багтсан./Гадаадын жуулчин/ 100.000 65.000 35.000

Захиалга өгөх

4-5 ортой
12 гэр
Захиалга


3 ортой
6 байшин
Захиалга